+47 930 07 405 grace@graceadelaide.no

Heidi ville sette opp konstellasjon for hun er veldig stressa og urolig inni seg.

Hennes intensjon var å få bort indre stress og uro. Intensjonen hennes ristet innvendig, noe vi ofte ser når det er ubearbeidede traumer. Skjelving og risting er gjerne tegn på at fryst traumeenergi som har satt seg i kroppen, løses opp. Dette er vanlige reaksjoner når vonde hendelser blir belyst og bearbeidet.

Jeg satte inn en representant for stresset, og intensjonen ble straks roligere. Jeg satte også inn far siden klienten fortalte at far var adoptert og jeg fikk en hypotese om at stresset kanskje kunne stamme fra da han som liten måtte skifte hjem.

Klienten henvendte seg til far og sa ”jeg er så glad i deg jeg vil gjøre alt for deg. Jeg har tatt ditt stress med å være adoptert”. Detkan se ut som om dette er et symbiosetraume. Det kan se ut som om Heidi var innviklet i sin fars taps- og tilknytningstraume som stammet fra da han mistet foreldrene da han ble adoptert bort, og stress og følelser rundt tapet han led. Heidi fortalte også at faren var veldig tilbaketrukket, viste ikke følelser, og så alltid ut til å ville gå fra enhver situasjon.

Heidi har alltid vært pappa-jente, noe som kan tyde på at hun har identifisert seg med far, og kanskje dermed overtatt hans følelser.

Klient, intensjon og stress følte på en indre ro da følelsene ble bearbeidet. Det var imidlertid viktig for intensjonen å ha en viss avstand til klienten, men det var en varme og ro mellom dem.

Dette var et godt første steg for klienten, og hun jobber videre med sitt stress og sin indre uro.

Kontakt meg / Book tid

Ønsker du å komme i kontakt med meg kan du ringe, sende e-post eller SMS.

Besøksadresse:
Herik Ibsens gate 28 (Inngang fra Huitfeldts gate),
0255 Oslo

Telefon

+47 930 07 405

E-post

grace@graceadelaide.no

Grace Adelaide AS © 2021

Personvernerklæring

Pin It on Pinterest

Share This